MPOA : Malaysian Palm Oil Association. Adalah organisasi atau asosiasi para pengusaha kelapa sawit yang didirikan oleh malaysia.